Cena fasade 2018

Kakšne so bile cene fasad leta 2018? Najprej naj razjasnimo, da je cena fasade odvisna od mngih dejavnikov. Zato, ni le odvisna od površine hiše. Na ceno fasade vplivajo tako različni dejavniki, kot so težavnost izvedbe del, stanje objekta (lahko je potrebnih več sanacijskih del), dodatne strotive povezane z izdelavo fasade (barvanje napušča ipd. ) […]